Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak www.webackdrops.com (dále jen „stránka“ nebo „my“) shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje, když navštívíte stránky nebo na nich nakupujete.

KONTAKT

Pokud máte po prostudování těchto zásad další otázky, chcete více informací o našich postupech ochrany osobních údajů nebo chcete podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem na adrese webbackdrops@163.com nebo e-mailem pomocí níže uvedených údajů:

182 Ridge Road Suite: K, South Brunswick, NJ, 08810, NÁS.

Shromažďování osobních údajů

Když navštívíte Stránku, shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, vaší interakci se Stránkou a informace nezbytné pro zpracování vašich nákupů. Můžeme také shromažďovat další informace, pokud nás kontaktujete kvůli zákaznické podpoře. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů označujeme jakékoli informace o identifikovatelné osobě (včetně níže uvedených informací) jako „Osobní údaje“. Další informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a proč, naleznete v seznamu níže.

 • informace o zařízení
  • Účel sběru: načíst stránky přesně za vás a provést analýzu využití stránek za účelem optimalizace našich stránek.
  • Zdroj sbírky: Shromažďovány automaticky při přístupu na náš web pomocí souborů cookie, souborů protokolu, webových majáků, značek nebo pixelů [PŘIDAT NEBO ODESLAT JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÉ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ].
  • Zveřejnění pro obchodní účely: sdílené s naším procesorem Shopify [PŘIDEJTE JAKÉKOLI DALŠÍ PRODEJCE, S KTERÝMI SDÍLÍTE TYTO INFORMACE].
  • Shromážděné osobní údaje: verze webového prohlížeče, IP adresa, časové pásmo, informace o souborech cookie, jaké stránky nebo produkty si prohlížíte, hledané výrazy a způsob interakce se stránkou [PŘIDAT NEBO ODEBRAT JAKÉKOLI JINÉ SBÍRANÉ OSOBNÍ INFORMACE].
 • Objednávka informace
  • Účel sběru: poskytovat vám produkty nebo služby za účelem plnění naší smlouvy, zpracovávat vaše platební údaje, zajišťovat přepravu a poskytovat vám faktury a / nebo potvrzení objednávek, komunikovat s vámi, prověřovat naše objednávky z hlediska možného rizika nebo podvodu s preferencemi, které jste s námi sdíleli, vám poskytneme informace nebo reklamu týkající se našich produktů nebo služeb.
  • Zdroj sbírky: shromážděné od vás.
  • Zveřejnění pro obchodní účely: sdílené s naším procesorem Shopify [PŘIDEJTE JAKÉKOLI DALŠÍ PRODEJCE, S KTERÝMI SDÍLÍTE TYTO INFORMACE. PŘÍKLAD OBCHODNÍCH KANÁLŮ, PLATEBNÍCH BRÁN, DOPRAVY A PLNĚNÍ].
  • Shromážděné osobní údaje: jméno, fakturační adresa, dodací adresa, platební údaje (včetně čísel kreditních karet [VLOŽTE JAKÉKOLI DALŠÍ TYPY PLATBY PŘIJATÉ]), e-mailovou adresu a telefonní číslo.
 • Informace o zákaznické podpoře
  • Účel sběru:
  • Zdroj sbírky:
  • Zveřejnění pro obchodní účely:
  • Shromážděné osobní údaje: [VLOŽTE JAKÉKOLI DALŠÍ INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJETE: Offline data, NAKUPENÉ MARKETINGOVÉ ÚDAJE / SEZNAMY]
  • Účel sběru: poskytovat zákaznickou podporu.
  • Zdroj sbírky: shromážděné od vás
  • Zveřejnění pro obchodní účely: [PŘIDEJTE JAKÉKOLI PRODEJCE VYUŽITÉ K POSKYTOVÁNÍ ZÁKAZNICKÉ PODPORY]
  • Shromážděné osobní údaje: [PŘIDEJTE JAKÉKOLI ÚPRAVY VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ NEBO DALŠÍ INFORMACE DLE POTŘEBY.]

[VLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ SEKCI, POKUD JE POTŘEBNÉ VĚKOVÉ OMEZENÍ]

Nezletilí

Web není určen pro jednotlivce mladší než [VLOŽTE VĚK]. Záměrně neshromažďujeme osobní údaje od dětí. Pokud jste rodič nebo opatrovník a domníváte se, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás na výše uvedené adrese a požádejte o jejich vymazání.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme s poskytovateli služeb, abychom nám pomohli poskytovat naše služby a plnit s vámi naše smlouvy, jak je popsáno výše. Například:

 • K napájení našeho online obchodu používáme Shopify. Další informace o tom, jak Shopify používá vaše osobní údaje, naleznete zde: https://www.shopify.com/legal/privacy.
 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet, abychom vyhověli platným zákonům a předpisům, abychom reagovali na předvolání, příkaz k domovní prohlídce nebo jiný zákonný požadavek na informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili naše práva.
 • [VLOŽTE INFORMACE O OSTATNÍCH POSKYTOVATELECH SLUŽEB]

[VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍHO SEKCE, POKUD POUŽÍVÁTE REMARKETING NEBO CÍLENOU REKLAMU]

Behaviorální reklama

Jak je popsáno výše, používáme vaše osobní údaje k tomu, abychom vám poskytovali cílené reklamy nebo marketingovou komunikaci, o které se domníváme, že by vás mohla zajímat. Například:

 • [VLOŽTE, POKUD JE TO VHODNÉ] Používáme Google Analytics, abychom nám pomohli pochopit, jak naši zákazníci používají tento web. Další informace o tom, jak Google používá vaše osobní údaje, naleznete zde: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Zde můžete také zrušit službu Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • [VLOŽTE, POKUD POUŽÍVÁTE MARKETINGOVOU APLIKACI TŘETÍCH STRAN, KTERÁ Sbírá informace o činnosti kupujícího na vašem webu] S našimi reklamními partnery sdílíme informace o vašem používání stránek, vašich nákupech a vaší interakci s našimi reklamami na jiných webech. Některé z těchto informací shromažďujeme a sdílíme přímo s našimi reklamními partnery a v některých případech pomocí souborů cookie nebo jiných podobných technologií (s nimiž můžete souhlasit, v závislosti na vašem umístění).
 • [VLOŽTE PŘI POUŽITÍ SHOPIFY AUDIENCES] Publikum Shopify nám pomáhá zobrazovat reklamy na jiných webech s našimi reklamními partnery kupujícím, kteří nakupovali u jiných obchodníků Shopify a kteří by také mohli mít zájem o to, co nabízíme. S Shopify Audiences také sdílíme informace o vašem používání webu, vašich nákupech a e-mailové adrese spojené s vašimi nákupy, prostřednictvím kterých mohou další obchodníci Shopify nabízet nabídky, které by vás mohly zajímat.
 • [VLOŽTE OSTATNÍ POUŽITÉ REKLAMNÍ SLUŽBY]

Další informace o tom, jak funguje cílená reklama, najdete na vzdělávací stránce iniciativy Network Advertising Initiative („NAI“) na adrese https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Z cílené reklamy můžete odhlásit:

[VČETNĚ ODHLÁŠENÍ OD ODKAZŮ, Z KTERÝCH SE VYUŽÍVAJÍ SLUŽBY. SPOLEČNÉ ODKAZY zahrnují:

 • FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
 • GOOGLE- https://www.google.com/settings/ads/anonymous
 • Dále se můžete odhlásit z některých z těchto služeb návštěvou portálu pro odhlášení Digital Advertising Alliance na adrese: https://optout.aboutads.info/.

  Používání osobních údajů

  Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, které zahrnují: nabídku produktů k prodeji, zpracování plateb, dopravu a plnění vaší objednávky a průběžné informování o nových produktech, službách a nabídkách.

  [ZAHRAJTE NÁSLEDUJÍCÍ SEKCI, POKUD JE VAŠE OBCHOD NABÍDKA NEBO KDYŽ MÁTE ZÁKAZNÍKY V EVROPE]

  Zákonný základ

  Podle obecného nařízení o ochraně údajů („GDPR“), pokud jste rezidentem v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), zpracováváme vaše osobní údaje na základě následujících zákonných základů:

  [ZAHRAJTE VŠE, CO SE VZTAHUJE NA VAŠE PODNIKÁNÍ]

  • Váš souhlas;
  • Plnění smlouvy mezi vámi a stránkou;
  • Dodržování našich zákonných povinností;
  • Chránit své životní zájmy;
  • Plnit úkol prováděný ve veřejném zájmu;
  • Pro naše oprávněné zájmy, které nepřevyšují vaše základní práva a svobody.

  Zachování

  Když zadáte objednávku prostřednictvím webu, uchováme vaše osobní údaje pro naši potřebu, dokud a dokud nás nepožádáte o vymazání těchto informací. Další informace o vašem právu na vymazání naleznete níže v části „Vaše práva“.

  Automatické rozhodování

  Pokud jste rezidentem v EHP, máte právo vznést námitku proti zpracování založenému výhradně na automatizovaném rozhodování (které zahrnuje profilování), pokud má toto rozhodování na vás právní účinek nebo se vás jinak významně dotkne.

  We [DO / DO NOT] zapojit se do plně automatizovaného rozhodování, které má právní nebo jinak významný účinek s využitím údajů o zákaznících.

  Náš zpracovatel Shopify používá omezené automatizované rozhodování, aby zabránil podvodům, které na vás nemají právní nebo jinak významný účinek.

  Mezi služby, které zahrnují prvky automatizovaného rozhodování, patří:

  • Dočasný blacklist IP adres spojených s opakovanými neúspěšnými transakcemi. Tato černá listina přetrvává po malý počet hodin.
  • Dočasná černá listina kreditních karet přidružená k IP adresám na černé listině. Tato černá listina přetrvává po malý počet dní.

  Prodej osobních údajů

  [ZAHRNUJTE TUTO ČÁST, POKUD VAŠE FIRMA PODLÉHÁ KALIFORNSKÉMU ZÁKONU OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELŮ A PRODÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE, JAK JSOU DEFINOVÁNY V KALIFORNSKÉM ZÁKONU NA ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ZÁKONU]

  Naše stránka prodává osobní údaje, jak je definováno zákonem o ochraně soukromí spotřebitelů v Kalifornii z roku 2018 („CCPA“).

  [Vložit:

  • kategorie prodávaných informací;
  • POKUD POUŽÍVÁTE SHOPIFY AUDIENCES: informace o vašem používání webu, vašich nákupech a e-mailová adresa spojená s vaším nákupem
  • pokyny, jak se odhlásit z prodeje;
  • zda vaše firma prodává informace o nezletilých (mladších 16 let) a zda získáte souhlasné oprávnění;
  • pokud poskytujete finanční pobídku k prodeji informací, uveďte informace o tom, co to je.]

   

  Vaše práva

  [VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍ SEKCE, POKUD JE VAŠE OBCHOD NABÍDKA NEBO JESTLIŽE MÁTE ZÁKAZNÍKY V EVROPĚ]

  GDPR

  Pokud jste rezidentem EHP, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, na jejich přenesení do nové služby a právo požádat, aby byly vaše osobní údaje opraveny, aktualizovány nebo vymazány. Pokud budete chtít tato práva uplatnit, kontaktujte nás prosím prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. [NEBO ZADEJTE ALTERNATIVNÍ POKYNY PRO ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘÍSTUP, VYMAZÁNÍ, OPRAVU A PŘENOSNOST]

  Vaše osobní údaje budou zpočátku zpracovány v Irsku a poté přeneseny mimo Evropu za účelem jejich skladování a dalšího zpracování, a to i do Kanady a Spojených států. Další informace o tom, jak jsou datové přenosy v souladu s GDPR, najdete v příručce Shopify GDPR Whitepaper: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

  [VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍHO SEKCE, POKUD VAŠE PODNIKÁNÍ PODLÉHÁ ZÁKONU O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE KALIFORNIE]

  CCPA

  Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme (také známé jako „právo vědět“), na jejich přenesení do nové služby a právo požádat o opravu vašich osobních údajů. , aktualizovány nebo vymazány. Pokud budete chtít tato práva uplatnit, kontaktujte nás prosím prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. [NEBO ZADEJTE ALTERNATIVNÍ POKYNY PRO ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘÍSTUP, VYMAZÁNÍ, OPRAVU A PŘENOSNOST]

  Pokud byste chtěli určit oprávněného zástupce, který bude tyto požadavky předkládat vaším jménem, ​​kontaktujte nás na výše uvedené adrese.

  Cookies

  Cookie je malé množství informací, které se stáhnou do vašeho počítače nebo zařízení při návštěvě našich stránek. Používáme řadu různých cookies, včetně funkčních, výkonnostních, reklamních a sociálních médií nebo obsahových cookies. Soubory cookie zlepšují zážitek z procházení tím, že umožňují, aby si web pamatoval vaše akce a předvolby (například přihlášení a výběr oblasti). To znamená, že tyto informace nemusíte zadávat pokaždé, když se vrátíte na web nebo procházíte z jedné stránky na druhou. Soubory cookie také poskytují informace o tom, jak lidé používají web, například zda jsou to jejich první návštěvy nebo zda jsou častým návštěvníkem.

  Následující soubory cookie používáme k optimalizaci vašeho zážitku na našem webu a poskytování našich služeb.

  [Nezapomeňte zkontrolovat tento seznam podle aktuálního seznamu souborů cookie Shopify na výloze obchodníka: https://www.shopify.com/legal/cookies ]

  Cookies nezbytné pro fungování obchodu

  Příjmení funkce Trvání
  _pryč Používá se v souvislosti s přístupem k administrátorovi. 2y
  _bezpečné_session_id Používá se v souvislosti s navigací v prodejně. 24h
  _shopify_country Používá se v souvislosti s pokladnou. Zasedání
  _shopify_m Používá se pro správu nastavení ochrany osobních údajů zákazníků. 1y
  _shopify_tm Používá se pro správu nastavení ochrany osobních údajů zákazníků. 30min
  _shopify_tw Používá se pro správu nastavení ochrany osobních údajů zákazníků. 2w
  _storefront_u Používá se k usnadnění aktualizace informací o zákaznických účtech. 1min
  _tracking_allow Předvolby sledování. 1y
  c Používá se v souvislosti s pokladnou. 1y
  vozík Používá se ve spojení s nákupním košíkem. 2w
  cart_currency Používá se ve spojení s nákupním košíkem. 2w
  cart_mr Používá se v souvislosti s pokladnou. 2w
  cart_ts Používá se v souvislosti s pokladnou. 2w
  cart_ver Používá se ve spojení s nákupním košíkem. 2w
  pokladna Používá se v souvislosti s pokladnou. 4w
  pokladní_token Používá se v souvislosti s pokladnou. 1y
  dynamic_checkout_show_on_cart Používá se v souvislosti s pokladnou. 30min
  hide_shopify_pay_for_checkout Používá se v souvislosti s pokladnou. Zasedání
  udržet naživu Používá se ve spojení s lokalizací kupujících. 2w
  master_device_id Používá se ve spojení s přihlášením obchodníka. 2y
  předchozí krok Používá se v souvislosti s pokladnou. 1y
  zapamatuj si mě Používá se v souvislosti s pokladnou. 1y
  secure_customer_sig Používá se v souvislosti s přihlášením zákazníka. 20y
  shopify_pay Používá se v souvislosti s pokladnou. 1y
  shopify_pay_redirect Používá se v souvislosti s pokladnou. 30 minut, 3w nebo 1r v závislosti na hodnotě
  storefront_digest Používá se v souvislosti s přihlášením zákazníka. 2y
  tracked_start_checkout Používá se v souvislosti s pokladnou. 1y
  checkout_one_experiment Používá se v souvislosti s pokladnou. Zasedání

  Reporting a Analytics

  Příjmení funkce Trvání
  _vstupní_stránka Sledujte vstupní stránky. 2w
  _orig_referrer Sledujte vstupní stránky. 2w
  _s Nakupujte analytiku. 30min
  _shopify_d Nakupujte analytiku. Zasedání
  _shopify_s Nakupujte analytiku. 30min
  _shopify_sa_p Nakupujte analytiku související s marketingem a doporučeními. 30min
  _shopify_sa_t Nakupujte analytiku související s marketingem a doporučeními. 30min
  _shopify_y Nakupujte analytiku. 1y
  _y Nakupujte analytiku. 1y
  _shopify_evids Nakupujte analytiku. Zasedání
  _shopify_ga Shopify a Google Analytics. Zasedání

  [VLOŽTE DALŠÍ COOKIES NEBO SLEDOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ, KTERÉ POUŽÍVÁTE]

  Doba, po kterou cookie zůstane ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, závisí na tom, zda se jedná o „trvalý“ nebo „relační“ cookie. Soubory cookie relace trvají, dokud nepřestanete procházet, a trvalé soubory cookie trvají, dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud nejsou odstraněny. Většina cookies, které používáme, jsou trvalé a jejich platnost vyprší mezi 30 minutami a dvěma lety od data, kdy byly staženy do vašeho zařízení.

  Soubory cookie můžete ovládat a spravovat různými způsoby. Pamatujte, že odstranění nebo blokování cookies může negativně ovlivnit vaši uživatelskou zkušenost a části našeho webu již nemusí být plně přístupné.

  Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale můžete si vybrat, zda chcete soubory cookie přijímat či nikoli, prostřednictvím ovládacích prvků prohlížeče, které se často nacházejí v nabídce „Nástroje“ nebo „Předvolby“ vašeho prohlížeče. Další informace o tom, jak upravit nastavení vašeho prohlížeče nebo jak blokovat, spravovat nebo filtrovat soubory cookie, naleznete v souboru nápovědy vašeho prohlížeče nebo na těchto stránkách: www.allaboutcookies.org.

  Dále si uvědomte, že blokování cookies nemusí zcela zabránit tomu, jak sdílíme informace s třetími stranami, jako jsou naši reklamní partneři. Chcete-li uplatnit svá práva nebo odhlásit se z určitých použití vašich údajů těmito stranami, postupujte podle pokynů v části „Behaviorální reklama“ výše.

  Do Not Track

  Vezměte prosím na vědomí, že protože v odvětví neexistuje konzistentní pochopení toho, jak reagovat na signály „Nesledovat“, neměníme naše postupy sběru a využití dat, když takový signál z vašeho prohlížeče detekujeme.

  Změny

  Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom zohlednili například změny v našich postupech nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

  Stížností

  Jak je uvedeno výše, pokud byste chtěli podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem nebo poštou pomocí údajů uvedených výše v části „Kontakt“.

  Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí na vaši stížnost, máte právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů. Zde můžete kontaktovat místní úřad pro ochranu osobních údajů nebo náš dozorový úřad: [Přidejte kontaktní informace nebo webovou stránku úřadu pro ochranu údajů ve vaší jurisdikci. Například: https://ico.org.uk/make-a-complaint/]

  Naposledy aktualizováno: [Datum]